HN's World

windywhistle:

"Đêm ấy tôi hai mươi mốt tuổi, và tự nhiên hiểu được một điều đơn giản. Khi đã ném một hòn sỏi xuống mặt hồ, dù nhỏ bé đến đâu, thì nước hồ chẳng bao giờ bằng lặng trở lại. Khi đã vô tình hay hữu ý, tạo chút xao động trong thế giới nhỏ bé này, thì cũng không thể trông mong gì mọi thứ sẽ biến mất.”
- Đỏ | Nguyễn Dương Quỳnh.
View Larger

windywhistle:

"Đêm ấy tôi hai mươi mốt tuổi, và tự nhiên hiểu được một điều đơn giản. Khi đã ném một hòn sỏi xuống mặt hồ, dù nhỏ bé đến đâu, thì nước hồ chẳng bao giờ bằng lặng trở lại. Khi đã vô tình hay hữu ý, tạo chút xao động trong thế giới nhỏ bé này, thì cũng không thể trông mong gì mọi thứ sẽ biến mất.”

- Đỏ | Nguyễn Dương Quỳnh.


mocdieptu:

* Ai cũng bảo phụ nữ một khi đã yêu thì rất kiên cường, can đảm, thậm chí là cố chấp nhưng mà thật ra họ chẳng mạnh mẽ gì, chẳng qua là họ nhiều ảo tưởng hơn đàn ông. Đàn ông khi yêu rất rõ ràng, tỉnh táo, nếu không được thì họ sẽ từ bỏ, không tội gì phải làm mình đau quá lâu vì ngoài tình yêu, họ còn có sự nghiệp, bạn bè để quan tâm. Thế giới của đàn ông rất rộng nhưng phụ nữ chỉ là một con số nhỏ và thừa sau dấu phẩy, nếu không cần thiết, họ có thể cắt bỏ để làm tròn.
Nhưng phụ nữ thì khác, thế giới của họ rất nhỏ nhưng tất thảy đều là đàn ông, là tình yêu và họ có thể cắt bỏ tất cả để làm tròn cho tình yêu ấy. *
#khinguoita30 #mocdieptu
( Ảnh: sưu tầm ).
View Larger

mocdieptu:

* Ai cũng bảo phụ nữ một khi đã yêu thì rất kiên cường, can đảm, thậm chí là cố chấp nhưng mà thật ra họ chẳng mạnh mẽ gì, chẳng qua là họ nhiều ảo tưởng hơn đàn ông. Đàn ông khi yêu rất rõ ràng, tỉnh táo, nếu không được thì họ sẽ từ bỏ, không tội gì phải làm mình đau quá lâu vì ngoài tình yêu, họ còn có sự nghiệp, bạn bè để quan tâm. Thế giới của đàn ông rất rộng nhưng phụ nữ chỉ là một con số nhỏ và thừa sau dấu phẩy, nếu không cần thiết, họ có thể cắt bỏ để làm tròn.

Nhưng phụ nữ thì khác, thế giới của họ rất nhỏ nhưng tất thảy đều là đàn ông, là tình yêu và họ có thể cắt bỏ tất cả để làm tròn cho tình yêu ấy. *

#khinguoita30 #mocdieptu

( Ảnh: sưu tầm ).


co-xanh:

“Cô hiểu cảm giác đó không? 
Khi mà cô cố công xây dựng vọng tưởng rồi đặt cả thời gian, tuổi trẻ, sức lực, cả cuộc đời vào đó để rồi một ngày cô biết nó không bao giờ xảy ra, tất cả như sụp đổ trước mắt cô. Cô cảm giác cô mất tất cả.”
(st)


Hình đẹp. 

co-xanh:

Cô hiểu cảm giác đó không?

Khi mà cô cố công xây dựng vọng tưởng rồi đặt cả thời gian, tuổi trẻ, sức lực, cả cuộc đời vào đó để rồi một ngày cô biết nó không bao giờ xảy ra, tất cả như sụp đổ trước mắt cô. Cô cảm giác cô mất tất cả.”

(st)

Hình đẹp. 


Chúng ta không cần một người hiểu mình cho mấy, chỉ cần người ấy không ngại thời gian, không ngại thay đổi, sau cùng dù thế giới có xoay chuyển hết, vẫn kiên định lòng tin vào sự lâu dài giữa chúng tôi. Có thể hay cãi nhau, nhưng vẫn không muốn rời bỏ nhau.

— (via nangmuathu)

(Source: ngocnguyen90)