HN's World

savienlac:

"Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…"
(Bình minh trên biển - Thủy Vũ)

savienlac:

"Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…"

  • (Bình minh trên biển - Thủy Vũ)


“But when I look back at myself at age twenty what I remember most is being alone and lonely. I had no girlfriend to warm my body or my soul, no friends I could open up to. No clue what I should do every day, no vision for the future. For the most part, I remained hidden away, deep within myself. Sometimes I’d go a week without talking to anybody. That kind of life continued for a year. A long, long year. Whether this period was a cold winter that left valuable growth rings inside me, I can’t really say.”
Yesterday — Haruki Murakami  
View Larger
But when I look back at myself at age twenty what I remember most is being alone and lonely. I had no girlfriend to warm my body or my soul, no friends I could open up to. No clue what I should do every day, no vision for the future. For the most part, I remained hidden away, deep within myself. Sometimes I’d go a week without talking to anybody. That kind of life continued for a year. A long, long year. Whether this period was a cold winter that left valuable growth rings inside me, I can’t really say.

Yesterday — Haruki Murakami  

Không ai mang lại cảm giác đó cho e cả, cảm giác lần đầu nói chuyện nhưng như bị cuốn vào nhau, tìm mọi cách để nói nhiều hơn nhiều hơn.. Chỉ có anh, thế mà chưa đay 1 tháng mọi chuyện đã dường như thay đổi, em nhớ anh kinh khủng dù e vừa nói chuyện với anh 1 tiếng trước thôi, à em nhớ là nhớ anh của hôm đầu tiên ấy…
Buồn quá …


tieungu90:

"Có những ngày, bạn sẽ cảm thấy buồn mà không hiểu tại sao. Giống như khi bạn mất đi thứ gì đó rất quý giá nhưng quên mất nó là cái gì, hoặc bạn cảm thấy nhớ một ai đó mà bạn chưa từng gặp."

tieungu90:

"Có những ngày, bạn sẽ cảm thấy buồn mà không hiểu tại sao. Giống như khi bạn mất đi thứ gì đó rất quý giá nhưng quên mất nó là cái gì, hoặc bạn cảm thấy nhớ một ai đó mà bạn chưa từng gặp."